Poradnik inwestora

POZWOLENIE NA BUDOWĘ - ZAKRES KOMPETENCJI URZĘDU


W trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę dla naszego domu przyjdzie zetknąć się nam z osobą prowadzącą naszą sprawę w urzędzie. Często urzędy i urzędnicy są demonizowani w opowieściach znajomych i rodziny, którzy przeprawę przez urząd wspominają jako niekończący się horror, w trakcie trwanie którego przynajmniej kilkakrotnie przeżywali stany przedzawałowe.

Pozwolenie na budowę dla domu jednorodzinngo wydaje urząd Starostwa Powiatowego.
Pozwolenie na budowę dla domu jednorodzinngo wydaje urząd Starostwa Powiatowego.
Aby uniknąć wielu nieprzyjemności, ewentualne spory z "Organem" oceniać rzeczowo i ucinać je zanim przerodzą się w długotrwałą wymianę pism urzędowych, warto zapoznać się z przepisami, które wyznaczają zakres kompetencji osoby, która prowadzi naszą sprawę w urzędzie w zakresie sprawdzania projektu budowlanego naszego domu jednorodzinnego.

Zatem co podlega opiniowaniu przez urząd w projekcie budowlanym? Zapewne nie rozkład pomieszczeń i kolor ścian wewnątrz domu.

Ustawa Prawo Budowlane, w art. 35. jasno określa, co winno byś sprawdzone przez właściwy Organ przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Podstawową rzeczą, która jest analizowana i sprawdzana przez urząd to Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT), czyli przedmiot podstawowej adaptacji projektu gotowego.

Co sprawdza urzędnik na PZT?

  • Po pierwsze zgodność z Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy, dlatego na PZT oprócz samego budynku powinny znaleźć się wszystkie wytyczne zawarte w MPZP dotyczące odległości budynku od frontu działki ( linie zabudowy nieprzekraczalna lub obowiązująca) ewentualne informacje o kierunku kalenicy w stosunku do frontu działki, szerokości elewacji frontowych, wysokość zabudowy, oraz wszystkie inne informacje, które MPZP określa w swojej treści.

  • Po drugie, zgodność PZT z podstawowymi przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie wymaganych odległości budynku od granicy działki, oraz relacji odległościowych urządzeń związanych z budynkiem (odległości szamba od budynku, granicy, odległości miejsc postojowych od granicy itp.).

  • Po trzecie, elementem sprawdzanym w projekcie budowlanym przez właściwy Organ przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę jest kompletność dokumentacji w świetle wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zapewnień, warunków technicznych itp. (art. 34, Ustawa Prawo Budowlane).
    Ilość i rodzaj wymaganych tzw. załączników formalno-prawnych zależna jest ściśle od zakresu naszej dokumentacji, i tak np. (nie każdy Inwestor o tym wie) składając wniosek o pozwolenie na budowę tylko dla obiektu kubaturowego (sam budynek bez przyłączy) do projektu wystarczy załączyć zapewnienie dostawy mediów (prąd, woda), nie koniecznie trzeba załączać warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci danego gestora mediów. Często bowiem bywa tak, iż chcąc szybko rozpocząć inwestycję nie mamy czasu zaprojektować i uzgodnić przyłącza prądu i wody (w skomplikowanych przypadkach uzgadnianie projektu może trwać miesiącami), możliwość złożenia wniosku o pozwolenie dla samego domu pozwoli nam rozpocząć budowę w terminie i umożliwi przygotowanie projektów przyłączy na spokojnie już w czasie trwanie budowy domu.


  • Wyżej wymienione elementy, to podstawowe punkty wynikające z zapisów Ustawy Prawo Budowlane, na podstawie, których możemy dyskutować z Urzędem czy poszczególne punkty w ewentualnym postanowieniu są zadane czy nie.

    Aby w pełni świadomie podejść do tematu uzyskania pozwolenia na budowę, każdy Inwestor powinien zapoznać się również z Kodeksem Postępowania Administracyjnego KPA, oraz Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Po zapoznaniu się z wyżej wymienioną ustawą i rozporządzeniem, uzyskanie pozwolenia na budowę naszego domu nie powinien nastręczać większych problemów.