Poradnik inwestora

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I FORMA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ujednolicony tekst rozporządzenia znajdziecie Państwo tutaj:
Dziennik Ustaw 2003, nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. z późniejszymi zmianami, w rozporządzeniu tym znajdziecie Państwo wszystkie informacje co powinien zawierać projekt budowlany, rozporządzenie przydatne nie tylko w momencie odbioru dokumentacji projektowej od projektanta, ale również w trakcie procedury wydawania pozwolenia na budowę, niejednokrotnie bowiem zdarza się iż w urzędnik prowadzący sprawę żąda od Inwestora dokumentów, rysunków lub opisów które nie są potrzebne z punktu widzenia celu jakim jest uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Rozporządzenie nie jest obszerne, także każdy, kto chce poświęcić chwilkę czasu nie będzie miał problemu z przebrnięciem przez kilka artykułów rozporządzenia. Dobra lektura dla świadomego inwestora.

Spis treści rozporządzenia poniżej:
  • Rozdział 1. Przepisy ogólne.
  • Rozdział 2. Wymagania dotyczące formy projektu budowlanego.
  • Rozdział 3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
  • Rozdział 4. Projekt architektoniczno-budowlany.
  • Rozdział 5. Przepis końcowy.


Ujednolicony tekst rozporządzenia znajdziecie Państwo tutaj:
Dziennik Ustaw 2003, nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami.