Poradnik inwestora

SŁOWNIK POJĘĆ BUDOWLANYCHAdaptacja projektu domuAdaptacja projektu domu
Adaptacja projektu domu - gotowy projekt domu jednorodzinnego każdorazowo wymaga tzw. adaptacji projektu domu. Pod tym pojęciem kryje się cały proces rozbudowywania gotowego projektu do postaci dokumentu, który spełni czytaj wiĐşcej...
AnemostatAnemostat
Anemostat - wywietrznik sufitowy, nakładka na końcówkę przewodu wentylacyjnego zamontowana w suficie lub na ścianie. Wyróżniamy trzy rodzaje anemostatów wszystkie do zastosowania w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nisko czytaj wiĐşcej...
AntresolaAntresola
Antresola - inaczej półpiętro. Jest to górna część pomieszczenia wydzielona przegrodą poziomą z tego pomieszczenia, której powierzchnia jest mniejsza od tego pomieszczenia i nie jest wygrodzona żadnymi przegrodami budowlanymi czytaj wiĐşcej...
Belka L19 Nadproże L19Belka L19 Nadproże L19
Belka L19/ Nadproże L19 - jest to prefabrykowana belka nadprożowa, która ma zastosowanie w otworach okiennych. Swoją nazwę zawdzięcza przekrojowi w kształcie L i wysokości 19 cm. Maksymalna rozpiętość czytaj wiĐşcej...
Beton komórkowyBeton komórkowy
Beton komórkowy - materiał budowlany znajdujący szerokie zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, otrzymany w procesie `napowietrzania` plastycznej masy cementowej powietrzem lub innymi gazami. Napowietrzanie odbywa się najczęściej poprzez dodanie odpowiedniego czytaj wiĐşcej...
Budynek pasywnyBudynek pasywny
Budynek pasywny - w teorii budynek nie wymagający energii dostarczanej z zewnątrz lub z konwencjonalnego źródła ciepła do jego ogrzewania lub chłodzenia. Cała energia użyta do ogrzania domu pochodzi czytaj wiĐşcej...
CegłaCegła
Cegła - podstawowy i jeden z najstarszych materiałów budowlanych, o wymiarach modułowych przeważnie 12x24x6 cm (spotyka się również inne wymiary całkowicie odbiegające od wymiarów tutaj podanych). Materiał ceramiczny, powstający czytaj wiĐşcej...
Cegła modularna pełnaCegła modularna pełna
Cegła modularna pełna - jest stosowana jako element uzupełniający przy murowaniu ścian z pustaków drążonych. Potrzeba zastosowania tego rodzaju cegły wynika z konieczności uzyskania prawidłowego wiązania muru w filarach czytaj wiĐşcej...
DachDach
Dach - to wielościan, którego podstawa to wielokąt wyznaczony przez rzut ścian zewnętrznych danego budynku. Główne elementy dachu to: okap (lub linia okapu) kalenica naroże połać czytaj wiĐşcej...
Dach czterospadowyDach czterospadowy
Dach czterospadowy - inaczej nazywany brogowym, którego tworzą dwie połacie boczne o rzucie trójkąta oraz przylegające do nich dwie połacie podłużne trapezowe. Ten rodzaj konstrukcji dachowej jest bardzo często czytaj wiĐşcej...
Dach dwuspadowyDach dwuspadowy
Dach dwuspadowy - inaczej nazywany szczytowym. Dach dwuspadowy tworzą dwie skośne połacie w kształcie prostokątów, które zamknięte są od strony dwóch pozostałych elewacji ścianami szczytowymi, stykających się w biegnącej czytaj wiĐşcej...
Dach jednospadowyDach jednospadowy
Dach jednospadowy - inaczej zwany pulpitowym. Dach jednospadowy posiada jedną połać dachową, najczęściej na planie prostokąta. Dach jednospadowy czytaj wiĐşcej...
Dach mansardowyDach mansardowy
Dach mansardowy - posiada dwa rodzaje połaci dachowych: górną i dolną. Zatem jest to dach dwukondygnacyjny o konstrukcji łamanej dwóch połaci oddzielonych od siebie: murem, gzymsem lub uskokiem. Ten czytaj wiĐşcej...
Dach naczółkowyDach naczółkowy
Dach naczółkowy - jest odmianą dachu dwuspadowego. W dachu naczółkowym naroża dwóch połaci dachowych i szczytów są ścięte ukośnymi płaszczyznami, które tworzą niewielkie połacie dachowe. Innymi słowy jest to czytaj wiĐşcej...
Dach namiotowyDach namiotowy
Dach namiotowy - inaczej zwany kopertowym. Jest to dach, który składa się z czterech połaci - każda o rzucie trójkąta. Te trójkątne połacie mają jeden punkt szczytowy. Dach czytaj wiĐşcej...
Dach płaskiDach płaski
Dach płaski - jeden z dwóch głównych rodzajów dachów. Dach płaski to inaczej stropodach - dach jest również stropem ostatniej kondygnacji, ponieważ pełni on dwie funkcje jednocześnie: stropu i czytaj wiĐşcej...
Dach spadzistyDach spadzisty
Dach spadzisty - inaczej zwany stromym lub pochyłym. Dach spadzisty to wielościan, którego podstawą jest wielokąt wyznaczony przez rzut ścian zewnętrznych danego budynku. Połacie dachowe dachu spadzistego pochylone są czytaj wiĐşcej...
Dach wielospadowyDach wielospadowy
Dach wielospadowy - inaczej wielopołaciowy. Jest to dach, w którym jego połacie się krzyżują. To kombinacja dwu lub więcej rodzajów dachów, które łączą się w kalenicach (czyli wzdłuż krawędzi czytaj wiĐşcej...
DachówkaDachówka
Dachówka - jest to jeden z rodzajów pokrycia dachowego. Dachówka stanowi jeden z najstarszych rodzajów pokryć dachowych. Dachówka produkowana jest z gliny, którą wypala się w temperaturze powyżej 1000oC. Dachówka czytaj wiĐşcej...
Dachówka cementowaDachówka cementowa
Dachówka cementowa - jest to dachówka, która wytwarzana jest z mieszanki: cementu, wody, piasku, pigmentów, plastyfikatorów. Aby uzyskać niestandardowy kolor, powyższa mieszanka jest barwiona na odpowiedni kolor (tzw. barwienie w czytaj wiĐşcej...
Dachówka ceramicznaDachówka ceramiczna
Dachówka ceramiczna - jest pokryciem dachowym, którego ciężar 1 m2 wynosi w granicach 40 - 75 kg. Jest to zatem pokrycie dachowe cięższe od dachówki cementowej. Ze względu na czytaj wiĐşcej...
DeskowanieDeskowanie
Deskowanie - inna nazwa to szalowanie. Jest to konstrukcja wykonana z desek lub płyt w celu uformowania konkretnego kształtu mieszance z betonu. czytaj wiĐşcej...
Dom energooszczędnyDom energooszczędny
Dom energooszczędny - to relatywnie nowe pojęcie odnoszące się do budynków nowoczesnych ze względu na użyte w nich materiały i instalacje, których zastosowanie ma bezpośrednio przełożyć się na zminimalizowanie czytaj wiĐşcej...
Dom szkieletowyDom szkieletowy
Dom szkieletowy - jest to dom, którego konstrukcja domu jest w całości wykonana w technologii lekkiego szkieletu drewnianego, w którym konstrukcja stanowi jednocześnie przestrzeń w świetle konstrukcji. Dom szkieletowy czytaj wiĐşcej...
Dom z baliDom z bali
Dom z bali jest to bardzo zdrowa i trwała forma domu, którego ściany wykonane są z grubych, solidnych desek tzw. bali, których standardowa średnica to przynajmniej 20 cm. Dom czytaj wiĐşcej...
DysperbitDysperbit
Dysperbit - jest to popularny środek stosowany jako izolacja przeciwwilgociowa w izolacjach ścian fundamentowych i pokryć dachowych. Produkowany przez różnych producentów pod tą samą nazwą. Środek produkowany jest na czytaj wiĐşcej...
Dziennik budowyDziennik budowy
Dziennki budowy - jest to zeszyt formatu A-4, z ponumerowanymi stronami, który wydawany jest przez właściwy urząd. Założenie dziennika budowy wymagane jest Prawem budowlanym (art. 34), które nakazuje każdemu czytaj wiĐşcej...
Elektrownia wiatrowaElektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa - jest to system urządzeń, który wykorzystując siłę wiatru, wytwarza energię elektryczną. Elektrownie uważa się za ekologiczne źródło energii elektrycznej, ponieważ jej produkcja, poza samym układem urządzeń, czytaj wiĐşcej...
ElewacjaElewacja
Elewacja - stanowią zewnętrzne ściany budynku, definiujące jego odbiór wizualny. Elewacje mogą być wykończone tynkiem (np. cienkowarstwowym), materiałami ceramicznymi, kamieniem naturalnym, sidingiem lub drewnem. Prace elewacyjne: Najlepszy moment na zakończenie czytaj wiĐşcej...
Gotowy projekt domuGotowy projekt domu
Gotowy projekt domu - inaczej zwany typowym projektem domu - jest to projekt domu dostępny od "ręki". Projekty domów publikowane są zarówno w magazynach branżowych, jak i na stronach czytaj wiĐşcej...
Grunt przepuszczalnyGrunt przepuszczalny
Grunt przepuszczalny - inaczej zwany również niespoistym lub sypkim. Grunt przepuszczalny jest to grunt o wysokiej zdolności do szybkiej filtracji wody opadowej. Przykłady gruntów przepuszczalnych to: drobnoziarniste, średnioziarniste oraz gruboziarniste czytaj wiĐşcej...
Grunt rodzimyGrunt rodzimy
Grunt rodzimy - inaczej zwany również gruntem macierzystym. Jest to pierwsza warstwa ziemi po ściągnięciu pierwszej warstwy humusu. Grunt rodzimy jest naturalną warstwą ziemi, który powstał w naturalnych warunkach czytaj wiĐşcej...
GrzędaGrzęda
Grzęda - są to krótkie jętki. Grzęda jest jedenym z elementów poziomych konstrukcji dachu, który mocowany jest ponad jętką. Grzęda jest najkrótszą i najwyżej położoną jętką, znajdującą się tuż czytaj wiĐşcej...
HumusHumus
Humus - jest to wierzchnia, organiczna warstwa gleby. Grubość warstwy humusu to przeważnie około 40 cm. Pod warstwą humusu znajduje się warstwa gruntu rodzimego. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem wszelkich czytaj wiĐşcej...
HydroizolacjaHydroizolacja
Hydroizolacja - lub inaczej izolacja przeciwwilogociowa i przeciwwodna - jest to zabezpieczenie wznoszonego budynku, domu jednorodzinnego, itd przed negatywnym, szkodliwym działaniem wody i wilgoci. Nakładanie warstw hydroizolacji zaczynamy już czytaj wiĐşcej...
Informacja o planie BIOZInformacja o planie BIOZ
Informacja o planie BIOZ - pełna nazwa to Informacja o Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Jeden ze składników projektu budowlanego, którego obowiązek sporządzenia spoczywa na projektancie głównym projektu. Wymóg czytaj wiĐşcej...
Inspektor nadzoru inwestorskiegoInspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego - jest to osoba, która posiada właściwe uprawnienia budowlane. Inspektor nadzoru inwestorskiego zatrudniany jest przez inwestora i reprezentuje jego interesy na budowie, nadzorując wszystkie jej etapy. czytaj wiĐşcej...
Instalacja odgromowaInstalacja odgromowa
Instalacja odgromowa - potocznie zwany piorunochronem. Jest to instalacja, która chroni budynek przed skutkami wszelkich wyładowań atmosferycznych. Składa się ona z systemu połączonych ze sobą elementów metalowych, których podstawowym czytaj wiĐşcej...
Izolacja pionowa fundamentówIzolacja pionowa fundamentów
Izolacja pionowa fundamentów - są to prace izolacyjne prowadzone na pionowych ścianach fundamentów budynku, domu jednorodzinnego, itd. mające na celu uniemożliwienie podsiąkania wilgoci z gruntu do murów fundamentów. W zależności czytaj wiĐşcej...
Izolacja pozioma fundamentówIzolacja pozioma fundamentów
Izolacja pozioma fundamentów - są to prace izolacyjne na poziomej powierzchni fundamentów, które mają na celu ochronę murów fundamentów przed szkodliwym działaniem wody oraz czytaj wiĐşcej...
Izolacyjność akustycznaIzolacyjność akustyczna
Izolacyjność akustyczna - Na zdjęciu izolacja akustyczna wykonana z pianki stosowana np. do studiów czytaj wiĐşcej...
Izolacyjność termicznaIzolacyjność termiczna
Izolacyjność termiczna - inaczej też zwana izolacyjnością cieplną. Jest to jeden z najważniejszych parametrów, który definiuje materiał budowlany do wznoszenia ścian zewnętrznych, a przez to samej ściany zewnętrznej. czytaj wiĐşcej...
JastrychJastrych
Jastrych - jest to słowo określające wylewkę pod ostateczną warstwę wykończenia podłogi. Jastrych stanowi warstwę wyrównawczą, o grubości najczęściej około 4 cm. Uwaga! Ciensza niż 4 cm warstwa jest bardziej czytaj wiĐşcej...
Jastrych mokryJastrych mokry
Jastrych mokry - jest to warstwa wyrównawcza, którą kładzie się pod ostatecznym wykończeniem posadzki. Jastrych mokry, jak sama nazwa wskazuje, przygotowywany jest na mokro w postaci mieszanki zaprawy budowlanej czytaj wiĐşcej...
Jastrych suchyJastrych suchy
Jastrych suchy - jest to warstwa wyrównawcza pod ostatecznym wykończeniem posadzki w postaci gotowych płyt prefabrykowanych, przywożonych na budowę i gotowych do ułożenia na sucho. Ponieważ samo słowo "jastrych" czytaj wiĐşcej...
JętkaJętka
Jętka - jest to poziomy element konstrukcji dachu, w górnej części wiązara jętkowego, który podpiera krokwie. Zadaniem jętki między innymi przenoszenie sił parcia wiatru na krokiew symetryczną. Długość jętki czytaj wiĐşcej...
KalenicaKalenica
Kalenica - inaczej nazywany grzebietem, lub stropem strzechy. Kalenica jest to jedna z głównych części konstrukcyjnych dachu. Kalenica to górna krawędź dachu, czyli przełamanie spadków połaci dachowych. Wyróżniamy kalenicę główną czytaj wiĐşcej...
KatasterKataster
Kataster - Kataster Nieruchomości jest to inaczej Urząd Katastralny lub Ośrodek Geodezyjny (np. powiatowy). Jest to miejsce, gdzie można zakupić mapę opiniodawczą, mapę ewidencyjną oraz wykaz właścicieli i władających czytaj wiĐşcej...
KeramzytKeramzyt
Keramzyt - jest to kruszywo budowlane, powstające z wypalania rozdrobnionej gliny ilastej w piecach obrotowych w temperaturze ponad 1100oC. Uzyskany w ten sposób materiał przypomina stos bryłek "ceglanych" o czytaj wiĐşcej...
KeramzytobetonKeramzytobeton
Keramzytobeton - beton, do produkcji którego zamiast żwiru użyto granulek keramzytowych. Taki zabieg sprawia, że produkty z kermzytobetonu mają doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i idealnie nadają się na wznoszenie czytaj wiĐşcej...
Kierownik budowyKierownik budowy
Kierownik budowy - jest to osoba, która musi legitymować się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Jej głównym zadaniem jest prowadzenie budowy (np. domu jednorodzinnego) oraz wypełnianie na bieżąco dziennika budowy na czytaj wiĐşcej...
KlinkierKlinkier
Klinkier - jest to materiał budowlany powstający w procesie wypalania gliny w temperaturach ok. 1300oC. Do wyrobu klinkieru używa się glin wapienno-magnezjowych lub żelazistych. Jest to materiał ceramiczny, o czytaj wiĐşcej...
Kondygnacja nadziemnaKondygnacja nadziemna
Kondygnacja nadziemna - kondygnacja nadziemna jest to każda kondygnacja, która nie spełnia warunków kondygnacji podziemnej. Zatem jest to pomieszczenie, które nie jest zagłębione ze wszystkich stron budynku przynajmniej do czytaj wiĐşcej...
Kondygnacja podziemnaKondygnacja podziemna
Kondygnacja podziemna - kondygnacja podziemna jest to kondygnacja, która jest zagłębiona ze wszystkich stron budynku przynajmniej do połowy jej wysokości w świetle, poniżej terenu przylegającego do budynku, a także czytaj wiĐşcej...
KontrłataKontrłata
Kontrłata - jest to kantówka, która jest nabijana na krokiew, służąca jako dystans pomiędzy wiatroizolacją a łatą. Kontrłata spełnia dwie podstawowe funkcje: Przede wszystkim, dzięki kontrłacie woda opadowa lub wilgoć, czytaj wiĐşcej...
KoszKosz
Kosz - Kosz, obok kalenicy i lini okapu, stanowi jeden z głównych elementów dachu. Kosz tworzą dwie przyległe połacie dachowe, tworząc w ten sposób wklęsłe załamanie w dachu. Uwaga! Kosz czytaj wiĐşcej...
KrokiewKrokiew
Krokiew - jest to element konstrukcji drewnianej więźby dachowej. Krokiew stanowi jeden z głównych składowych dachu, tworzący spadek dachu. Jest to ukośna belka, która wspiera się na belce. Wzmacniana czytaj wiĐşcej...
Linia okapuLinia okapu
Linia okapu/okap - jest to dolna krawędź dachu. Bardzo często maksymalna wysokość okapu zadawana jest jako parametr wskaźnikowy wysokości zabudowy w decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu. W większości czytaj wiĐşcej...
Linia zabudowy nieprzekraczalnaLinia zabudowy nieprzekraczalna
Linia zabudowy nieprzekraczalna - jest to określenie stosowane w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i w decyzjach o Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Oznacza tyle, iż jeśli na działce pojawi czytaj wiĐşcej...
Linia zabudowy obowiązująca Linia zabudowy obowiązująca
Linia zabudowy obowiązująca - jest to określenie stosowane w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i w decyzjach o Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Oznacza tyle, iż jeśli na działce pojawi czytaj wiĐşcej...
LukarnaLukarna
Lukarna - jest to rodzaj małego daszku z oknem. Lukarna pełni zarówno funkcję estetyczną na dachu spadzistym, jak i również funkcję użytkową, zwiększając powierzchnię użytkową poddasza oraz doświetlając jego czytaj wiĐşcej...
ŁataŁata
Łata - jest to z reguły kantówka drewniana, która przybijana jest do konstrukcji dachu na deskowanie lub na kontrłaty. Łata służy do montażu pokrycia dachowego, np.dachówki. Rozstaw i czytaj wiĐşcej...
Ława fundamentowaŁawa fundamentowa
Ława fundamentowa - inaczej mówiąc fundament, jest to element konstrukcji, który posadowiony jest bezpośrednio w gruncie, za pośrednictwem którego ciężar domu jednorodzinnego, czy budowli w ogóle, przenoszony jest bezpośrednio czytaj wiĐşcej...
Maksymalna wysokość zabudowyMaksymalna wysokość zabudowy
Maksymalna wysokość zabudowy - jest to wartość, która jest określana w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego lub w decyzjach o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu. Maksymalna wysokość zabudowy jest skutecznym czytaj wiĐşcej...
Mapa do celów projektowychMapa do celów projektowych
Mapa do celów projektowych - jest sporządzana przez geodetę uprawnionego z wyraźnie zaznaczonym zakresem opracowania, który dla celów budowlanych powinien pokrywać teren inwestycji poszerzony o trzydziestometrowy pas okalający zakres czytaj wiĐşcej...
Mapa ewidencyjnaMapa ewidencyjna
Mapa ewidencyjna - jest to numeryczna mapa gruntów i budynków, która głównie pokazuje podział terenu na działki. Przykładowo mapa ewidencyjna może zawierać: granice działek, usytuowanie budynków, opis i kontury czytaj wiĐşcej...
Mapa zasadnicza (opiniodawcza)Mapa zasadnicza (opiniodawcza)
Mapa zasadnicza (opiniodawcza) - jest to mapa niebędąca mapą do celów projektowych, lecz posiadająca wszystkie informacje zgodne z ostatnią jej aktualizacją. Mapa dostępna jest w zasobach Powiatowych Ośrodków Geodezyjnych czytaj wiĐşcej...
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w skrócie MPZP) - jest to prawo miejscowe, uchwalone w postaci uchwały Rady Gminy. MPZP stanowi zbiór zasad i wytycznych określających charakter, funkcję i gabaryty czytaj wiĐşcej...
Minimalna szerokość działkiMinimalna szerokość działki
Minimalna szerokość działki - jest to wynikowa szerokości działki budowlanej, do wyliczenia której należy przyjąć szerokość zabudowy planowanej i odległości minimalne zabudowy od granicy działki, wynikające bezpośrednio z Rozporządzenia czytaj wiĐşcej...
Minimalne odległości od granicy działkiMinimalne odległości od granicy działki
Minimalne odległości od granicy działki - są to odległości minimalne zabudowy od granicy działki, które wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki czytaj wiĐşcej...
Mostek energetycznyMostek energetyczny
Mostek energetyczny - jest to niepoprawnie zaizolowany cieplnie fragment przegrody zewnętrznej, przez który następuje nadmierna strata ciepła ze względu na wyższy współczynnik U. Zjawisko to jest niebezpieczne dla konstrukcji czytaj wiĐşcej...
Mur pruskiMur pruski
Mur pruski - jest to inaczej mur szachulcowy, rodzaj ściany konstrukcyjnej wykonanej w technologii mieszanej drewniano-murowanej, gdzie elementem konstrukcyjnym jest ustrój drewniany szkieletowy, wypełniony materiałem wypełniającym cegłą lub zaprawą czytaj wiĐşcej...
MurłataMurłata
Murłata - jest to jeden z podstawowych elementów więźby dachowej, za pomocą którego więźba przymocowana jest do budynku. Stanowi bezpośrednie oparcie dla krokwi. Murłatę układa się równolegle do krawędzi czytaj wiĐşcej...
OblicówkaOblicówka
Oblicówka - jest to warstwa okładzinowa zewnętrznej elewacji domu, która ma znaczący wpływ na estetykę i wygląd zewnętrzny wznoszonego przez nas projektu domu. Oblicówkę możemy wykonać z różnych materiałów. czytaj wiĐşcej...
ObmurówkaObmurówka
Obmurówka - jest to ostatnia elewacyjna warstwa wykończeniowa ściany trójwartwowej murowanej. Obmurówka zatem zasłania drugą warstwę izolacyjną w ścianie trójwarstwowej, zatem musi być trwała na wszelkie czynniki atmosferyczne. Materiały, czytaj wiĐşcej...
Odkurzacz centralnyOdkurzacz centralny
Odkurzacz centralny - jest to nowoczesny element wyposażenia domu jednorodzinnego, który ułatwia utrzymanie go w czystości. Odkurzacz centralny składa się z: centralnej jednostki ssącej (najczęściej umieszczonej w pomieszczeniu gospodarczym), przewodów czytaj wiĐşcej...
OgrodzenieOgrodzenie
Ogrodzenie - jest to fizyczne oddzielenie terenu, działki od terenu otaczającego. Według Ustawy Prawo Budowlane, budowa ogrodzeń do wysokości 2.20 m nie wymaga żadnych zezwoleń i nie musi być zgłoszona. czytaj wiĐşcej...
Okno połacioweOkno połaciowe
Okno połaciowe - jest to jeden ze sposobów doświetlenia poddasza użytkowego. Okna połaciowe montowane są w poszyciu dachowym. Montaż ich nie jest trudny i skomplikowany, jednak warto znać podstawowe czytaj wiĐşcej...
ParoizolacjaParoizolacja
Paroizolacja - jest to specjalna mata budowlana, która służy do zabezpieczenia przed kondensacją i skraplaniem się pary wodnej we wnętrzu izolacji cieplnej. Paroizolacja jest umieszczana zawsze między ogrzewaną kubaturą, czytaj wiĐşcej...
ParoprzepuszczalnośćParoprzepuszczalność
Paroprzepuszczalność - czyli inaczej stopień przepupuszczalności pary wodnej charakteryzujący dany materiał budowlany, a zarazem ścianę zewnętrzną, z którego jest murowana. Materiał budowlany, który jest o dużej paroprzepuszczalności możemy inaczej czytaj wiĐşcej...
Piwnica Piwnica
Piwnica - jest to kondygnacja w budynku, której poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu, przynajmniej z jednej strony budynku (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.). czytaj wiĐşcej...
Plan BIOZPlan BIOZ
Plan BIOZ - czyli plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, jest to plan, którego sporządzenie musi zapewnić każdy kierownik budowy. Plan BIOZ ma za zadanie ochronę zdrowia pracowników na budowie. czytaj wiĐşcej...
Płaszcz wodny do kominkaPłaszcz wodny do kominka
Płaszcz wodny do kominka - jest to system instalacji grzewczej, która wykorzystuje ciepło wychodzące z kominka. Składają się na nią dobrze zaizolowane rury oraz przewody . Podczas stosunkowo niewielkich czytaj wiĐşcej...
PłatewPłatew
Płatew - jest to jeden z elementów konstrukcji więźby dachowej. Płatwie stanowią wszystkie belki poziome, które mają za zadanie podtrzymywanie krokwi lub jętek w konstrukcji nośnej dachu. Jest ona czytaj wiĐşcej...
Płyta fundamentowaPłyta fundamentowa
Płyta fundamentowa - jest to fundament w postaci płyty żelbetowej, który stosowany jest przeważnie w obiektach podpiwniczonych, gdzie poziom wód gruntowych wymaga wykonania wanny szczelnej. Alternatywą do płyty fundamentowej czytaj wiĐşcej...
PodbitkaPodbitka
Podbitka - jest to wykończenie spodu wystającej części dachu, czyli tzw. linii okapu lub inaczej okapu. Podbitkę można wykonać z różnych materiałów, takich jak np. drewno, PCV lub blacha. W czytaj wiĐşcej...
PodciągPodciąg
Podciąg - jest to belka konstrukcyjna, która najczęściej wykonana jest z żelbetu, stali, a najrzadziej jest z drewna. Podciąg wykonywany jest indywidualnie na budowie i stanowi podporę stropu w czytaj wiĐşcej...
PoddaszePoddasze
Poddasze - jest to cała przestrzeń, kubatura pod dachem spadzistym, która jeśli jest zagospodarowana włącza się do powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego. Poddasze stanowi ostatnią kondygnację domu czytaj wiĐşcej...
Połać dachowaPołać dachowa
Połać dachowa - jest to jeden z głównych elementów dachu. Połać dachową tworzą wszystkie ściany boczne dachu. Połać dachowa jest ograniczona następującymi liniami: kalenicą, okapem, kalenicami narożnymi, koszami, oraz czytaj wiĐşcej...
Poszycie dachuPoszycie dachu
Poszycie dachu - wyróżniamy poszycie dachu elastyczne oraz sztywne. Poszycie dachu elastyczne jest to wierzchnia warstwa dachu, zatem wykończenie dachu (np. dachówki ceramiczne, blacha tytanowo-cynkowa) to pokrycie elastyczne. Pod czytaj wiĐşcej...
Powierzchnia użytkowaPowierzchnia użytkowa
Powierzchnia użytkowa - dla domu jednorodzinnego mierzona jest po długościach ścian wewnątrz pomieszczeń, na wszystkich jego kondygnacjach. Do powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego nie czytaj wiĐşcej...
Powierzchnia zabudowyPowierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy - jest to obszar zajęty przez budynek, np. dom jednorodzinnym, w stanie wykończonym. Powierzchnię zabudowy oblicza się po obrysie zewnętrznym, czyli po rzucie pionowym budynku, np. domu czytaj wiĐşcej...
Poziom terenuPoziom terenu
Poziom terenu - jest to przyjęta w projekcie budowlanym rzędna (wysokość) rzeczywista (n.p.m.) w projekcie zagospodarowania terenu w określonym punkcie działki (Dz. U. Nr 75, poz. 690 czytaj wiĐşcej...
Pozwolenie na budowęPozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę - jest to decyzja administracyjna, w rozumieniu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA), w której właściwy sobie organ administracji publicznej wyraża zgodę na budowę - realizację danego przedsięwzięcia czytaj wiĐşcej...
Projekt budowlanyProjekt budowlany
Projekt budowlany - jest to projekt, który jest konieczny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla danego budynku, dom jednorodzinnego, etc. To Prawo Budowlane, art. 34 określa, że projekt czytaj wiĐşcej...
Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)
Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) - jest to podstawowy rysunek w projekcie budowlanym (nie ma go w gotowym projekcie domu), który dopiero będzie podlegał adaptacji). PZT to kontur budynku czytaj wiĐşcej...
Przegroda zewnętrznaPrzegroda zewnętrzna
Przegroda zewnętrzna - w projekcie domu jednorodzinnego wyróżniamy następujące przegrody zewnętrzne: ściany zewnętrzne; stolarka okienna; dach i stropodach; drzwi czytaj wiĐşcej...
Przerwa technologicznaPrzerwa technologiczna
Przerwa technologiczna /definicja 1/ - przerwa w pracach budowlanych mokrych, które powinny być wykonywane bez przerwy aż do zakończenia prac przy danym elemencie. Przerwy technologiczne mogą wystąpić np. przy czytaj wiĐşcej...
Przydomowa oczyszczalnia ściekówPrzydomowa oczyszczalnia ścieków
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - jest to cały mechanizm, który służy do oczyszczania ścieków z gospodarstwa domowego, czyli głównie wody ze zmywania, kąpania, prania, czy fekaliów. Następnie system odprowadza ścieki czytaj wiĐşcej...
Punkt rosyPunkt rosy
Punkt rosy - jest to punkt na wykresie temperatur zmieniających się między dwoma wartościami, w którym para wodna ulega resublimacji, czyli skropleniu z powodu jej przesycenia w powietrzu. Zjawisko czytaj wiĐşcej...
RapówkaRapówka
Rapówka - jest to tynk zatarty na ścianie fundamentowej, który za główne zadanie ma uszczelniać pory fug między bloczkami betonowymi i zabezpieczać przed przedstawianiem się do murów wody i czytaj wiĐşcej...
Rejestr gruntówRejestr gruntów
Rejestr gruntów (też Rejestr ewidencji gruntów) - jest to zasób geodezyjny dostępny w Powiatowych Ośrodkach Geodezyjnych, w którego skład wchodzi wykaz właścicieli i władających. Poza właścicielem gruntu, rejestr czytaj wiĐşcej...
RekuperatorRekuperator
Rekuperator - jest to centrala wentylacyjna z modułem wymiany ciepła, "serce" instalacji wentylacji mechanicznej, która coraz częściej zastępuje tradycyjną wentylację grawitacyjną w nowo budowanych obiektach. Rekuperator jest coraz częściej czytaj wiĐşcej...
Rodzina na swoimRodzina na swoim
Rodzina na swoim - jest to preferencyjny kredyt mieszkaniowy lub budowlany, który głównie skierowany jest do młodych małżeństw. Atrakcyjność takiego kredytu wynika głównie z faktu, iż przez pierwszych czytaj wiĐşcej...
Rura spiroRura spiro
Rura spiro - jest to rura wytwarzana ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, aluminium lub alucynku. Najczęściej rura spiro jest stosowana do budowy instalacji wentylacyjnych lub instalacji klimatyzacyjnych. Na zamówienie czytaj wiĐşcej...
SchodySchody
Schody - są jednym z elementów w projekcie domu, który zalicza się do tzw. ciągu komunikacyjnego. Elementy składające się na budowę schodów są następujące: stopień, podstopień, podnóżek, bieg, czytaj wiĐşcej...
SilikatSilikat
Silikat - tak jak wszystkie inne produkty wapienno-piaskowe, jest repliką piaskowca - skały, która stanowi składnik skorupy ziemskiej. Silikat składa się z tych samych minerałów, co naturalny piaskowiec. czytaj wiĐşcej...
Strop monolitycznyStrop monolityczny
Strop monolityczny - strop wykonywany indywidualnie na budowie, indywidualnie zbrojony wg indywidualnego projektu wykonawczego konstrukcji. Zachodzi tutaj konieczność całkowitego szalowania stropu, co bezpośrednio przekłada się na nakład pracy wymagany czytaj wiĐşcej...
Strop terivaStrop teriva
Strop teriva - jest to prefabrykowany strop gęstożebrowy, który zasadniczo składa się z dwóch elementów: belek konstrukcyjnych i pustaków wypełniających przestrzeń między belkami. Zastosowanie pustaków jako elementu wypełniającego ma czytaj wiĐşcej...
Stropodach odwróconyStropodach odwrócony
Stropodach odwrócony - jest to stropodach, którego warstwa hydroizolacji przykryta jest warstwami przepuszczającymi wodę. Stwarza to możliwość wykończenia dachów warstwami biologicznie czynnymi, które można obsadzać roślinnością (np trawami, czytaj wiĐşcej...
StyrodurStyrodur
Styrodur - polistyren ekstradowany, materiał izolacyjny o strukturze jednorodnej złożonej z zamkniętych komórek o gładkiej powierzchni. Doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju izolacji cieplnych. Nawet w warunkach wilgotnych (np. grunt) czytaj wiĐşcej...
SuterenaSuterena
Suterena - kondygnacja podziemna (lub jej część), w której poziom podłogi w przynajmniej jednym pomieszczeniu z oknem, nie może być większy niż 0,9 m od poziomu terenu urządzonego, przylegającego czytaj wiĐşcej...
System gospodarczy budowy domu jednorodzinnegoSystem gospodarczy budowy domu jednorodzinnego
System gospodarczy budowy domu jednorodzinnego - jest to system, który polega na tym, że Inwestor domu jednorodzinnego sam zajmuje się szukaniem ekip do budowy poszczególnych etapów prac budowlanych. czytaj wiĐşcej...
System YtongSystem Ytong
System Ytong - jest to całościowy system budowlany, nazywany inaczej "białym" system budowlanym, którego wszystkie elementy są wytwarzane z betonu komórkowego. System Ytong pozwala na proste i szybkie czytaj wiĐşcej...
SzalówkaSzalówka
Szalówka - inaczej zwana również obmurówką, to drewniana elewacja wykonana z desek najczęściej sosnowych lub świerkowych, o określonej grubości. Najbardziej wytrzymałe drewno idealnie nadające się na szalówkę to drewno czytaj wiĐşcej...
Teren biologicznie czynnyTeren biologicznie czynny
Teren biologicznie czynny - jest to teren urządzony w sposób umożliwiający naturalny wzrost roślin (czyli tzw. wegetacja naturalna), jak również 50% tarasów i stropodachów obsadzonych zielenią naturalną, jednak nie czytaj wiĐşcej...
Tynk cienkowarstwowyTynk cienkowarstwowy
Tynk cienkowarstwowy - jest to następca tradycyjnych tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych, stosowany do tynkowania ścian ocieplanych wełną lub styropianem, kładziony na specjalnie przygotowane podłoże (siatka z włókien szklanych). Swoją nazwę czytaj wiĐşcej...
Tynk tradycyjnyTynk tradycyjny
Tynk tradycyjny - są to cementowo-wapienne lub cementowe zaprawy, które mogą być metodą tradycyjną mieszane bezpośrednio na placu budowy, lub w postaci gotowych zapraw murarskich. Wykonywanie tynku w sposób czytaj wiĐşcej...
Warunki techniczne przyłączeniaWarunki techniczne przyłączenia
Warunki techniczne przyłączenia - jest to zbiór technicznych wytycznych gestorów mediów i operatorów sieciowych, które należy uwzględnić wykonując projekt przyłącza do danej sieci uzbrojenia terenu, aby projekt mógł być czytaj wiĐşcej...
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZIZT)Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZIZT)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (w skrócie WZIZT) - jest to decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydawana przez Urząd Gminy na wniosek osoby zainteresowanej. Uwaga! Osoba zainteresowana czytaj wiĐşcej...
Wentylacja grawitacyjnaWentylacja grawitacyjna
Wentylacja grawitacyjna - jest to system, który za zadanie ma usuwanie zużytego powietrza przy pomocy kanałów wentylacyjnych na zewnątrz budynku. Jest to tradycyjny system wentylacji stosowany np. w domach czytaj wiĐşcej...
Wentylacja mechanicznaWentylacja mechaniczna
Wentylajca mechaniczna - jest to wymiana powietrza w budynku wymuszona mechanicznie. Wentylacja mechaniczna stosowana jest zamiast tradycyjnego układu wentylacji grawitacyjnej. czytaj wiĐşcej...
Wentylacja wspomagana mechanicznieWentylacja wspomagana mechanicznie
Wentylacja wspomagana mechanicznie - jest to wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie za pomocą czasowo włączanych wentylatorów kanałowych, dachowych lub osiowych (łazienkowych). Wentylacją wspomaganą mechanicznie jest np. często montowany wentylator w czytaj wiĐşcej...
WiatrołapWiatrołap
Wiatrołap (lub inaczej przedsionek, sień, pomieszczenie) jest to pomieszczenie w domu jednorodzinnym, przez które wchodzimy do wnętrza budynku, domu, pełniące najczęściej funkcje podręcznej garderoby. Ma on za zadanie czytaj wiĐşcej...
WieniecWieniec
Wieniec - jest to element żelbetowy w kształcie belki, który zwieńcza mury każdej kondygnacji np. domu jednorodzinnego. Głównym zadaniem i funkcją wieńca jest usztywnienie systemu ścian konstrukcyjnych (inaczej zwanych czytaj wiĐşcej...
Wieźba dachowa (wywiązka)Wieźba dachowa (wywiązka)
Więźba dachowa/ wywiązka - inaczej zwana wywiązką, jest to całość konstrukcji dachu. Główne elementy więźby dachowej są następujące: murłaty, krokwie, jęteki, płatwie, czytaj wiĐşcej...
Wiązar dachowyWiązar dachowy
Wiązar dachowy - czy wiązar kratowy, jest to prefabrykowany element gotowy, który jest robiony na zamówienie u producenta. Zamówione elementy są z reguły dostarczane przez producenta, gotowe do czytaj wiĐşcej...
WozówkaWozówka
Wozówka - jest to popularna nazwa wąskiej i najdłuższej ściany bocznej cegły. Ściana, której powierzchnia jest największa nazywa się podstawą, zaś najmniejsza jej ścianka to inaczej główka. Wymiary ścianek czytaj wiĐşcej...
Współczynnik przenikania ciepła UWspółczynnik przenikania ciepła U
Współczynnik przenikania ciepła U - jest to współczynnik, który kalkulowany jest dla wszystkich przegród cieplnych w projekcie domu np. dla ścian, okien, dachu itd. Innymi słowy determinuje on parametry czytaj wiĐşcej...
WykuszWykusz
Wykusz - jest to specjalny element architektoniczny stosowany w projektowaniu domu jednorodzinnego, który polega na wysunięciu ścian zewnętrznych w projekcie domu, w celu stworzenia specjalnego miejsca na np. jadalnię. czytaj wiĐşcej...
Wytrzymałość (nośność murów)Wytrzymałość (nośność murów)
Wytrzymałość (nośność murów) - jest to jedna z głównych cech charakteryzujących materiały budowlane stosowane do wznoszenia przegród zewnętrznych. Z reguły wszystkie materiały budowlane, z których muruje się ściany zewnętrzne domów czytaj wiĐşcej...
Zapewnienie dostawy mediówZapewnienie dostawy mediów
Zapewnienie dostawy mediów - jest to stanowisko danego gestora mediów (np. zakład energetyczny, gazownia, zarządca wodociągów) wydawane na wniosek podmiotu zainteresowanego potencjalnym przyłączeniem do istniejącej sieci w zakresie realizacji czytaj wiĐşcej...
ZbrojenieZbrojenie
Zbrojenie - jest to system prętów stalowych powiązanych ze sobą strzemionami, który stanowi o nośności elementu konstrukcyjnego. Stal zbrojeniowa wykorzystywana do produkcji zbrojenia występuje w pięciu klasach, o danym czytaj wiĐşcej...
ZUDPZUDP
ZUDP czyli Zespół lub Zakład Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej - jest to komórka przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, która zajmuje się koordynacją branżową wszystkich projektów branżowych, np. projekty czytaj wiĐşcej...
Ściana dwuwarstwowaŚciana dwuwarstwowa
Ściana dwuwarstwowa - jest to zewnętrzna ściana konstrukcyjna, która oprócz podstawowej warstwy konstrukcyjnej posiada również warstwę ocieplenia, co zapewnia jej odpowiednią izolacyjność cieplną. Przykładem ściany konstrukcyjnej, którą należy wznieść koniecznie czytaj wiĐşcej...
Ściana fundamentowaŚciana fundamentowa
Ściana fundamentowa - jes to ściana murowana bezpośrednio na fundamencie z bloczków betonowych. Ściana fundamentowa może być monolityczna lub żelbetowa. Ściana fundamentowa musi być odpowiednio zabezpieczona przede wszystkim przeciwwilgociowo czytaj wiĐşcej...
Ściana jednowarstwowaŚciana jednowarstwowa
Ściana jednowarstwowa - jest to ściana zewnętrzna, która składa się zasadniczo z jednej warstwy, jaką jest materiał konstrukcyjny. Ściana taka, aby uzyskać wymagany współczynnik przenikania ciepła U, który dla czytaj wiĐşcej...
Ściana kolankowaŚciana kolankowa
Ściana kolankowa - jest to ściana, na której bezpośrednio opiera się konstrukcja dachu, czyli konstrukcja wiązarów lub więźby dachowej. Najczęściej ściana kolankowa ma wysokość ok. 1 m. Im wyższa jest czytaj wiĐşcej...
Ściana konstrukcyjnaŚciana konstrukcyjna
Ściana konstrukcyjna - inaczej zwana ścianą nośną. Jest to jedna z przegród pionowych w budynku, np. w domu jednorodzinnym. Ściana konstrukcyjna może być wewnętrzna lub zewnętrzna. Jej podstawowym zadaniem czytaj wiĐşcej...
Ściana osłonowaŚciana osłonowa
Ściana osłonowa - jest to rodzaj ściany, który nie jest ścianą konstrukcyjną. Zatem ściana osłonowa nie pełni roli przenoszenia ciężaru budynku na fundamenty. Funkcja ściany osłonowej jest inna. Jej czytaj wiĐşcej...
Ściana szczytowaŚciana szczytowa
Ściana szczytowa - jest to rodzaj ściany konstrukcyjnej. Ściana szczytowa jest to zewnętrzna ściana konstrukcyjna, która znajduje się na poziomie poddasza. Ściana szczytowa jest prostopadła do kalenicy i do czytaj wiĐşcej...
Ściana trójwarstwowaŚciana trójwarstwowa
Ściana trójwarstwowa - jest to zewnętrzna ściana konstrukcyjna, która oprócz podstawowej warstwy konstrukcyjnej (nośnej) oraz warstwy ocieplenia, wykończona jest kolejną - trzecią warstwą np. klinkieru. Ostatnia warstwa to tzw. czytaj wiĐşcej...
Ściana zewnętrznaŚciana zewnętrzna
Ściana zewnętrzna - są to wszystkie ściany, które są widoczne po zewnętrznej stronie domu jednorodzinnego. Główną funkcją ścian zewnętrznych jest funkcja konstrukcyjna, inaczej zwana nośną. Inną funkcją, którą powinna czytaj wiĐşcej...
ŚwietlikŚwietlik
Świetlik - jest to element, który może (ale nie musi) występować w dachu płaskim. Jego umieszczenie z reguły ma na celu lepsze doświetlenie wnętrza budynku. Świetliki stosuje się raczej czytaj wiĐşcej...
Zadzwoń do nas!
Czekamy na twój telefon.
  • Numery telefonów
  • 71 345 65 00
  • 519 331 030
Adaptacje projektów Wrocław i okolice NNDom Adaptacje
Sprawnie i profesjonalnie
  • ...Najnowsze artykuły
  • Adaptacja projektu domu
  • Adaptacją projektu domu, czyli wrysowaniem projektu domu na działkę, zajmuje się architekt. Warto do niego się udać jeszcze przed ostatecznym wyborem gotowego projektu domu z upatrzonymi projektami domów i ...
  • czytaj więcej
  • Adaptacja projektu domu - oczami architekta
  • Rozmowa o adaptacji projektu domu przeprowadzona z naszym architektem prowadzącym adaptacje gotowych projektów domów na terenie miasta Wrocław i w jego okolicach. Co to jest adaptacja? W związku z niezwykle ...
  • czytaj więcej

...więcej artykułów