Poradnik inwestora

ADAPTACJA PROJEKTU DOMU

Adaptacją projektu domu, czyli wrysowaniem projektu domu na działkę, zajmuje się architekt. Warto do niego się udać jeszcze przed ostatecznym wyborem gotowego projektu domu z upatrzonymi projektami domów i wszystkimi dokumentami, które posiadamy odnośnie naszej działki.


Spotkanie z architektem możemy również wykorzystać na ostateczny wybór gotowego projektu domu. Będziemy w ten sposób mieć pewność, że wybrany gotowy projekt domu będzie spełniał wszystkie formalne wymagania. Architekt może również zwrócić nam uwagę na wszelkie krytyczne punkty w projekcie domu, które mogą być niefunkcjonalne. Może również zaproponować nam swoje gotowe projekty domów, jeśli takie posiada.

Biuro Projektowe NNDOM oprócz oferty gotowych projektów domów zajmuje się również adaptacją wszelkich gotowych projektów domów na indywidualne zlecenie klienta na terenie Miasta Wrocław i jego okolicach.
Biuro Projektowe NNDOM oprócz oferty gotowych projektów domów zajmuje się również adaptacją wszelkich gotowych projektów domów na indywidualne zlecenie klienta na terenie Miasta Wrocław i jego okolicach.


Poniżej zasady adaptacji gotowego projektu domu na przykładzie Biura Projektowego NNDOM.

Biuro Projektowe NNDOM dopuszcza dokonanie przez osoby posiadające odpowiednie oraz ważne uprawnienia budowlane następujących nieistotnych zmian adaptacyjnych:

 • zmiany elewacji polegające na nieznacznych przesunięciach otworów okiennych i drzwiowych, zmiany kolorystyki elewacji oraz materiałów wykończenia elewacji,


 • zmiany materiałów konstrukcyjnych z zachowaniem tych samych parametrów technicznych lub wprowadzanie materiałów o lepszych parametrach technicznych,


 • zmiany instalacji wewnętrznych wraz ze zmianą rodzaju ogrzewania,


 • zmiany pokrycia dachowego na materiał nie cięższy niż zastosowany w projekcie, bez możliwości zmiany kąta spadku dachu. • Istotne zmiany, oraz zmiany niewymienione powyżej, mogą być wprowadzane tylko i wyłącznie przez Biuro Projektowe NNDOM lub po pisemnie wyrażonej zgodzie Biura Projektowego NNDOM.


  POZWOLENIE NA BUDOWĘ A GOTOWY PROJEKT DOMU

  Aby projekt domu mógł uzyskać decyzję pozwolenia na budowę w zakresie budynku bez przyłączy, uprawniona osoba dokonująca adaptacji zobowiązana jest dołączyć następujące opracowania:

 • Projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych wraz z częścią opisową.


 • Informację o planie BIOZ.


 • Kwalifikacje obiektu do odpowiedniej grupy geotechnicznej.


 • Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu domu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.


 • Oświadczenia gestorów mediów o zapewnieniu dostaw mediów oraz odbioru ścieków i odpadów (w przypadku, gdy wniosek o pozwolenie na budowę ma być składany również dla przyłączy do mediów, do projektu należy dołączyć warunki techniczne przyłączenia do poszczególnych sieci, oraz projekty danych przyłączy z uzgodnieniami odpowiednich gestorów oraz z uzgodnieniem ZUDP).


 • Niniejszy gotowy projekt domu oraz składowe wymienione powyżej stanowią całość dokumentacji projektu budowlanego stanowiącej jeden z załączników do wniosku o pozwolenie na budowę.

  UWAGA! Należy pamiętać, iż do wniosku o pozwolenie na budowę, oprócz projektu budowlanego, należy dołączyć:
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 • aktualną Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).


 • Zadzwoń do nas!
  Czekamy na twój telefon.
  • Numery telefonów
  • 71 345 65 00
  • 519 331 030
  Adaptacje projektów Wrocław i okolice NNDom Adaptacje
  Sprawnie i profesjonalnie
  • ...Najnowsze artykuły
  • Adaptacja projektu domu
  • Adaptacją projektu domu, czyli wrysowaniem projektu domu na działkę, zajmuje się architekt. Warto do niego się udać jeszcze przed ostatecznym wyborem gotowego projektu domu z upatrzonymi projektami domów i ...
  • czytaj więcej
  • Adaptacja projektu domu - oczami architekta
  • Rozmowa o adaptacji projektu domu przeprowadzona z naszym architektem prowadzącym adaptacje gotowych projektów domów na terenie miasta Wrocław i w jego okolicach. Co to jest adaptacja? W związku z niezwykle ...
  • czytaj więcej

  ...więcej artykułów