Poradnik inwestora

ODLEGŁOŚĆ BUDYNKU OD GRANICY DZIAŁKIZasady sytuowania budynku względem granicy działki spisane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75, poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami. Poniżej postaramy się te zasady opisać i zobrazować, aby stały się one bardziej zrozumiałe.

 • Pierwsza i podstawowa zasada, odległość od granicy ściany budynku, w której są okna lub drzwi nie może być mniejsza niż 4m. Odległość od granicy ściany bez okien min. 3m.
Podstawowe odległości budynku od granicy działki budowlanej
Podstawowe odległości budynku od granicy działki


Dla budownictwa jednorodzinnego wprowadzono dodatkowe odstępstwa od powyższej reguły:
 • Jeśli działka ma szerokość do 16m, możemy postawić budynek - oczywiście ścianą bez okien i drzwi- bezpośrednio na granicy, lub w odległości nie mniejszej niż 1,5m od granicy.
 • Odległości budynku od granicy dla wąskiej działki, szerokość frontu max 16m

  Odległości budynku od granicy dla wąskiej działki, szerokość frontu max 16m

 • Jeśli na sąsiedniej działce istnieje już budynek, który stoi na granicy lub wydano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę takiego budynku, możemy również postawić nasz budynek na granicy w taki sposób, aby przylegał do już istniejącego budynku. Należy jednak pamiętać, że w pasie 3m od granicy nasz budynek nie może być wyższy ani dłuższy od części budynku sąsiedniego przylegającej do granicy działki.
  Ściana, którą stawiamy nie może mieć drzwi ani okien.
 • Odległości budynku od granicy gdy na działce sąsiedniej już stoi budynek na granicy

  Odległości budynku od granicy gdy na działce sąsiedniej już stoi budynek na granicy

 • Istniejący budynek, który stoi bliżej od granicy działki niż 4m można rozbudować, jeżeli w pasie 3m od tej granicy nie zmienimy jego wymiarów.
  Istnieje również możliwość nadbudowy takiego budynku. Rozporządzenie zastrzega jednak, że nie więcej niż jedną kondygnację.Ttu obowiązuje zasada lokalizacji okien i drzwi nie bliżej niż 4m od granicy.
 • Rozbudowa budynku stojącego mniej niż 3m od granicy działki

  Rozbudowa budynku stojącego mniej niż 3m od granicy działki

 • Budynki gospodarcze i garaże mogą być sytuowane na granicy lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 od granicy, jeżeli ich długość nie przekracza 5,5m a wysokość 3m.
Odległość od sąsiedniej działki budowlanej dla gzymsów, balkonów, daszków, a także dla takich części budynku jak tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy nie mogą być mniejsze niż 1,5m.

Należy pamiętać również o tym, że ściana zwrócona w kierunku granicy działki może mieć okna i drzwi, jeśli znajduje się w odległości min. 4m od tej granicy.

Szczegółowe zapisy dotyczące odległości znajdziecie Państwo tutaj: Dz. U. 75, poz. 690 z 2002r.