Poradnik inwestora

CZYNNOŚCI OD WYBORU DZIAŁKI DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Przez jakie czynności i formalności należy przejść, aby uzyskać pozwolenie na budowę naszego projektu domu? Wszystkie kroki we właściwej kolejności poniżej.


 • Wyszukanie działki pod budowę domu jednorodzinnego (poprzez samodzielne jeżdżenie po wybranej okolicy, wystawienie ogłoszenia, zwrócenie się do biura nieruchomości);


 • Zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP);


 • Wystąpienie do Urzędu Gminy o Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; czas oczekiwania na wydanie decyzji zależy od Urzędu Gminy, może to być od 3 miesięcy do roku;


 • Pamiętajmy, że dopiero po 7 dniach od zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych, możemy zacząć pierwsze prace budowlane.
  Pamiętajmy, że dopiero po 7 dniach od zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych, możemy zacząć pierwsze prace budowlane.


 • Formalne nabycie działki;


 • Zakup u geodety opracowania mapy do celów projektowych;


 • Wybranie projektu domu jednorodzinnego spośród licznych gotowych projektów domów, lub przystąpienie do prac projektowych z architektem na indywidualne zlecenie;


 • Prace adaptacyjne projektu domu

  Kolejne kroki to adaptacja projektu domu, którą należy zlecić architektowi z uprawnieniami.

 • Opracowanie projektu zagospodarowania terenu;


 • W przypadku ogrzewania przyszłego domu gazem, opracowanie odrębnego projektu instalacji gazowej;


 • Zapewnienie dostawy mediów, czyli gwarancji na dostawy gazu i prądu, czyli uzyskanie promes przyłączeniowych i warunków technicznych przyłączenia na gaz i energię elektryczną do projektu domu;


 • Jeśli MPZP wskazuje na konieczność przyłączenia do innych mediów, uzyskanie do nich promes i warunków przyłączenia


 • Inne specyficzne dokumenty, pozwolenia, które zależą indywidualnie od naszej sytuacji na działce. Mogą to być np: pozwolenie na wycinkę drzew, jeśli chcemy wyciąć na działce drzewo, pozwolenie wodno-prawne, odrolnienie działki, itd


 • Wydanie pozwolenia na budowę

  Kolejne czynności kwalifikują się pod samo już uzyskanie pozwolenia na budowę. Można je również zlecić architektowi, bądź przeprowadzić samodzielnie.

 • Wniosek o pozwolenie na budowę do złożenia w odpowiednim starostwie. Kompletny wniosek to wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami;


 • Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę wydawana przez starostwo w ciągu 65 dni;


 • W przypadku negatywnej decyzji, inwestor ma 2 tygodnie na odwołanie się od niej do wojewody;


 • 14 dni od wydania decyzji uprawomocnienie się pozwolenia na budowę;


 • Zgłoszenie w powiatowym inspektoracie budowlanym zamiaru rozpoczęcia budowy. Złożenie oświadczenia kierownika budowy domu jednorodzinnego o przyjęciu swoich obowiązków;


 • Rozpoczęcie prac budowlanych po 7 dniach od zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy.