Poradnik inwestora

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanegoSzczegółowy zakres i forma projektu budowlanego
Ujednolicony tekst rozporządzenia znajdziecie Państwo tutaj: Dziennik Ustaw 2003, nr 120 poz. 1133 z późniejszymi czytaj wiĐşcej...
Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego KPAUstawa Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA
Ujednolicony tekst ustawy znajdziecie Państwo tutaj: Dziennik Ustaw 2003, nr 120, poz. 1133 z późniejszymi czytaj wiĐşcej...
Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu PrzestrzennymUstawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym
Ujednolicony tekst całej Ustawy znajdziecie Państwo tutaj: Dziennik Ustaw 2003, nr 80 poz. 717 z późniejszymi czytaj wiĐşcej...
Ustawa Prawo Budowlane Ustawa Prawo Budowlane
Ujednolicony tekst całej Ustawy znajdziecie Państwo tutaj: Dziennik Ustaw 1994, nr 89 poz. 414 z późniejszymi czytaj wiĐşcej...
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieWarunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Ujednolicony tekst rozporządzenia dostępny tutaj:Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z późniejszymi czytaj wiĐşcej...