Poradnik inwestora

ZMIANY NIEISTOTNE W ADAPTACJI PROJEKTU DOMU

Definicja zmiany nieistotnej w projekcie domu została zawarta w Ustawie o Prawie Budowlanym.

Art. 36a. pkt 5 i 6 Ustawy o Prawie Budowlanym mówi:

" 5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
 1. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 2. charakterycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
 3. (uchylony),
 4. (uchylony),
 5. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
 6. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 7. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 8. oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanyym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5."

Każdy zakupiony gotowy projekt domu należy zaadoptować. Na zdjęciu gotowy projekt domu DOM ROZSĄDNY autorstwa Biura Projektowego NNDOM.
Każdy zakupiony gotowy projekt domu należy zaadoptować. Na zdjęciu gotowy projekt domu DOM ROZSĄDNY autorstwa Biura Projektowego NNDOM.


Zmiany nieistotne w projekcie domu mają nieznaczny wpływ na cenę adaptacji projektu domu. Zmiany nieistotne muszą zostać naniesione na projekt. Może to zrobić albo architekt podczas procesu adaptacji projektu domu, albo kierownik budowy.


ZMIANY NIEISTOTNE W NNDOM ADAPTACJE PROJEKTU DOMU - WROCŁAW i okolice

Nieistotne zmiany adaptacyjne dopuszczalne przez Biuro Projektowe NNDOM (mieszczące się we Wrocławiu przy ul. Długosza) w gotowych projektach domów to zmiany dotyczące:

 • elewacji - nieznaczne przesunięcia otworów okiennych i drzwiowych, zmiana kolorystyki elewacji oraz materiałów wykończenia elewacji,


 • materiałów konstrukcyjnych przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych,


 • materiałów konstrukcyjnych o lepszych parametrach technicznych,


 • instalacji wewnętrznych wraz ze zmianą rodzaju ogrzewania,


 • pokrycia dachowego na materiał nie cięższy niż zastosowany w projekcie, bez możliwości zmiany kąta spadku dachu. • Zadzwoń do nas!
  Czekamy na twój telefon.
  • Numery telefonów
  • 71 345 65 00
  • 519 331 030
  Adaptacje projektów Wrocław i okolice NNDom Adaptacje
  Sprawnie i profesjonalnie
  • ...Najnowsze artykuły
  • Adaptacja projektu domu
  • Adaptacją projektu domu, czyli wrysowaniem projektu domu na działkę, zajmuje się architekt. Warto do niego się udać jeszcze przed ostatecznym wyborem gotowego projektu domu z upatrzonymi projektami domów i ...
  • czytaj więcej
  • Adaptacja projektu domu - oczami architekta
  • Rozmowa o adaptacji projektu domu przeprowadzona z naszym architektem prowadzącym adaptacje gotowych projektów domów na terenie miasta Wrocław i w jego okolicach. Co to jest adaptacja? W związku z niezwykle ...
  • czytaj więcej

  ...więcej artykułów