Poradnik inwestora

ADAPTACJA PROJEKTU DOMU - NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Zanim zlecimy adaptację projektu domu uprawnionemu projektantowi, wiele spraw możemy zorganizować na własną rękę (oczywiście pod warunkiem, że dysponujemy odrobiną wolnego czasu).


Adaptacja projektu domu typowego. Należy pamiętać, że adaptacja projektu domu to nie tylko wrysowanie projektu na mapę. Adaptacja to cały, często złożony i wydłużony w czasie, proces.
Adaptacja projektu domu typowego. Należy pamiętać, że adaptacja projektu domu to nie tylko wrysowanie projektu na mapę. Adaptacja to cały, często złożony i wydłużony w czasie, proces.


Na potrzeby niniejszego artykułu założymy, że już posiadamy działkę.

 1. MPZP lub WZIZT


 2. Pierwszy podstawowy dokument, w jaki musimy się zaopatrzyć (zanim kupimy gotowy projekt domu i zlecimy jego adaptację) to wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu MPZP. Nie zawsze jednak działka posiada MPZP. W takim przypadku należy wystąpić do miejscowego Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu WZiZT. Oba te dokumenty otrzymamy właśnie we właściwym dla naszej działki Urzędzie Gminy.

  Zarówno z wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), jak i z decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) dowiemy się, jakie wymagania kubaturowe i estetyczne musi spełniać projekt domu jednorodzinnego, który chcemy wybudować, aby otrzymać decyzję pozwolenia na budowę.

  Zadane nam parametry dotyczą przeważnie wysokości budynku, wytycznych dotyczących dachu (kąt nachylenia, ilość połaci dachowych, możliwość wystąpienia lukarny, kolorystyka a nawet rodzaj pokrycia), wysokość okapu lub gzymsu, szerokość elewacji frontowej, kolorystyka elewacji. Zarówno MPZP, jak i WZiZT, mogą zawierać tzw. wskaźnik zabudowy, czyli parametr określający stosunek maksymalnej powierzchni zabudowy do powierzchni działki, który może okazać się kluczowy dla naszych planów inwestycyjnych.


 3. ZAPEWNIENIE DOSTAWY MEDIÓW


 4. Mając powyższe dokumenty, możemy zacząć starać się o kolejne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę dokumenty, czyli zapewnienia dostawy mediów. Podstawowe zapewnienia, jakie musimy uzyskać to zapewnienie dostawy energii elektrycznej oraz zapewnienie dostawy wody. Zapewnienie dostawy energii uzyskamy we właściwym rejonowym oddziale zakładu energetycznego. Zapewnienie dostawy wody uzyskamy u miejscowego zarządcy wodociągu.


 5. MAPA DO CELÓW OPINIODAWCZYCH


 6. Jeśli w pobliżu naszej działki przebiega kanalizacja sanitarna, zapewne MPZP lub WZiZT wymagać będzie od nas również zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych uzyskanego od zarządcy kanalizacji. Aby złożyć każdy z powyższych wniosków niezbędne będzie załączenie przynajmniej kopii mapy do celów opiniodawczych Mapę opiniodawczą zakupimy w powiatowym wydziale geodezji. Jej koszt to ok. 50 zł.


 7. ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ


 8. Kolejnym niezbędnym dokumentem, jaki musimy uzyskać to zgoda na realizację zjazdu z drogi publicznej na naszą działkę. Analogicznie, jak wszystkie inne wnioski, wniosek o zgodę na realizację zjazdu składamy u właściwego zarządcy drogi, do której nasza działka przylega (droga gminna lub powiatowa). Tu również niezbędna będzie mapa do celów opiniodawczych.


 9. ZAPEWNIENIE WYWOZU ŚMIECI


 10. Choć nie wszystkie urzędy wymagają tego dokumentu, warto zaopatrzyć się również w zapewnienie wywozu śmieci. Taki dokument możemy uzyskać w firmie zajmującej się wywozem śmieci w naszej gminie.

  Wyżej wymienione dokumenty są niezbędnym minimum wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę. Należy jednak pamiętać, że działka może znajdować się w położeniu, dla którego właściwy urząd wydający pozwolenia na budowę może zażądać od nas uzgodnień i pozwoleń niewymienionych powyżej.

  Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy przez naszą działkę przebiega np. napowietrzna linia energetyczna, lub kiedy nasza działka znajduje się w strefie wymagającej szczególnych uzgodnień (np. strefa konserwatorska lub strefa archeologiczna wyznaczona MPZP lub WZiZT).

  Co do konieczności uzyskania specyficznych dla Państwa działki uzgodnień na pewno dowiecie się tego od swojego architekta, który opracuje dla Państwa adaptację zakupionego gotowego projektu domu.

  Zanim się jednak do niego Państwo udają, wiele dokumentów można zorganizować na własną rękę, przyspieszając tym samym niekiedy żmudny proces adaptacji gotowego projektu domu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Zadzwoń do nas!
Czekamy na twój telefon.
 • Numery telefonów
 • 71 345 65 00
 • 519 331 030
Adaptacje projektów Wrocław i okolice NNDom Adaptacje
Sprawnie i profesjonalnie
 • ...Najnowsze artykuły
 • Adaptacja projektu domu
 • Adaptacją projektu domu, czyli wrysowaniem projektu domu na działkę, zajmuje się architekt. Warto do niego się udać jeszcze przed ostatecznym wyborem gotowego projektu domu z upatrzonymi projektami domów i ...
 • czytaj więcej
 • Adaptacja projektu domu - oczami architekta
 • Rozmowa o adaptacji projektu domu przeprowadzona z naszym architektem prowadzącym adaptacje gotowych projektów domów na terenie miasta Wrocław i w jego okolicach. Co to jest adaptacja? W związku z niezwykle ...
 • czytaj więcej

...więcej artykułów