Poradnik inwestora

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

Warunki techniczne przyłączenia - jest to zbiór technicznych wytycznych gestorów mediów i operatorów sieciowych, które należy uwzględnić wykonując projekt przyłącza do danej sieci uzbrojenia terenu, aby projekt mógł być pozytywnie zaopiniowany przez właściciela sieci, do której chcemy się podłączyć.

Uzgodnienie takie jest niezbędne do uzyskania zgody właściwego organu na realizację przyłącza.

Warunki techniczne przyłączenia są niezbędne do zaprojektowania i wykonania w poprawny sposób przyłączy do mediów i gwarantujące poprawny przebieg odbiorów prac budowlanych związanych z realizacją danego przyłącza, np. przyłącze do kanalizacji sanitarnej, do sieci gazowej, lub przyłącze do sieci wodociągowej.

Na zdjęciu decyzja o warunkach technicznych przyłączenia.
Na zdjęciu decyzja o warunkach technicznych przyłączenia.


Bardzo często warunki techniczne przyłączenia wydawane są z tzw. zapewnieniem dostawy konkretnego medium. Zapewnienie to jest niezbędnym załącznikiem do projektu budowlanego, bez którego inwestor nie uzyska pozwolenia na budowę dla swojej inwestycji.

Warunki techniczne przyłączenia z kolei są niezbędnym załącznikiem do uzyskania wszelkich uzgodnień zarówno od gestorów mediów, jak i ZUDP (Zakład/Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej), bez których odpowiedni organ administracji publicznej nie wyda pozwolenia na budowę przedmiotowego przyłącza.

Uwaga! Wg ustawy Prawo Budowlane przyłącza realizowane są na zgłoszenie, fakt ten jednak nie zwalnia inwestora od konieczności uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Znak rozpoznawalny, iż działka jest uzbrojona - skrzynka w granicach działki.
Znak rozpoznawalny, iż działka jest uzbrojona - skrzynka w granicach działki.


Czytaj również:

Zadzwoń do nas!
Czekamy na twój telefon.
  • Numery telefonów
  • 71 345 65 00
  • 519 331 030
Adaptacje projektów Wrocław i okolice NNDom Adaptacje
Sprawnie i profesjonalnie
  • ...Najnowsze artykuły
  • Adaptacja projektu domu
  • Adaptacją projektu domu, czyli wrysowaniem projektu domu na działkę, zajmuje się architekt. Warto do niego się udać jeszcze przed ostatecznym wyborem gotowego projektu domu z upatrzonymi projektami domów i ...
  • czytaj więcej
  • Adaptacja projektu domu - oczami architekta
  • Rozmowa o adaptacji projektu domu przeprowadzona z naszym architektem prowadzącym adaptacje gotowych projektów domów na terenie miasta Wrocław i w jego okolicach. Co to jest adaptacja? W związku z niezwykle ...
  • czytaj więcej

...więcej artykułów