Poradnik inwestora

BETON KOMÓRKOWY I SILIKAT - PORÓWNANIE

Beton komórkowy i silikat to dwa materiały budowlane o praktycznie takim samym składzie i kompletnie innych właściwościach. Odmienność ta wynika z różnych metod wytwarzania obydwu materiałów. Jeśli mamy wątpliwości, który materiał wybrać do wniesienia naszego wymarzonego domu, najlepiej dokonać porównania: beton komórkowy vs silikat.

Przed dokonaniem wyboru: beton komórkowy czy silikat, warto zapoznać się z właściwościami obydwu budulców i skonfrontować je ze swoimi oczekiwaniami.
Przed dokonaniem wyboru: beton komórkowy czy silikat, warto zapoznać się z właściwościami obydwu budulców i skonfrontować je ze swoimi oczekiwaniami.

Porównanie podstawowych właściwości przedstawia tabela poniżej:Beton komórkowy czy silikat - porównanie parametrów
Masa objętościowa
Beton komórkowy
 • 400-700 kg/m3
 • Silikat
 • 1400-1800 kg/m3
 • Przewodność cieplna
  Beton komórkowy
 • 0,13-0,20 W/(mK)
 • Silikat
 • 0,80-1,00 W/(mK)
 • Wytrzymałość na ściskanie
  Beton komórkowy
 • 1,5-4 MPa
 • Silikat
 • 10-30 MPa
 • Izolacyjność akustyczna
  Beton komórkowy
 • Średnia
 • Silikat
 • Bardzo dobra
 • Paroprzepuszczalność względna
  Beton komórkowy
 • Ś5-7
 • Silikat
 • 8-10
 • Nasiąkliwość
  Beton komórkowy
 • do 40%
 • Silikat
 • do 15%
 • Akumulacja ciepła
  Beton komórkowy
 • Niska
 • Silikat
 • Wysoka
 • Stabilizacja wilgotności powietrza
  Beton komórkowy
 • Niska
 • Silikat
 • Wysoka
 • Mrozoodporność
  Beton komórkowy
 • Względna
 • Silikat
 • Całkowita

 • Porównanie innych właściwości:

  Beton komórkowy vs silikat
  Proces wytwarzania: te same podstawowe surowce czyli wapno, piasek i woda
  Beton komórkowy
 • Do masy wapienno-piaskowej dodawany jest środek porotwórczy.
 • Podczas utwardzania parą wodną środek porotwórczy powoduje pęcznienie wsadu (masa kilkakrotnie rośnie w objętości).
 • Silikat
 • Masa wapienno-piaskowa formowana jest w prasach, która jest utwardzana parą wodną
 • Masa następnie dojrzewa, a wiążące właściwości wapna pozwalają na uzyskanie bardzo wytrzymałego surowca.
 • Asortyment
  Beton komórkowy
 • Bloczki
 • Płyty
 • Stropy
 • Nadproża
 • Typowe wymiary: 49cm dł. x 24cm wys. lub 59cm dł. x 24 cm wys., lub wymiarach modułowych (wys. 20cm).
 • Bardzo duża dokładność wymiarowa, zatem można murować zaprawą cienkowarstwową.
 • Silikat
 • Cegły zwykłe
 • Cegły elewacyjne
 • Bloczki pełne
 • Bloczki drążone
 • Kształtki nadprożowe
 • Kształtki wentylacyjne
 • Wymiary typowe to: 25cm dł. x 6,5cm wys., lub wymiary modularne: 38cm dł. x 19cm wys.
 • Formy o bardzo dużej dokładności wymiarowej (do 1mm) umożliwiają wznoszenie murów przy użyciu cienkowarstwowych zapraw klejowych.
 • Akumulacja ciepła w praktyce
  Beton komórkowy
 • Ma dużo mniejszą zdolność gromadzenia ciepła niż silikat spowodowane mniejszą niż silikat masą objętościową i średnią temperaturą wewnątrz przegrody.
 • Silikat
 • Bardzo dobra akumulacja ciepła: ściany gromadzą dobrze energię ze wszystkich źródeł i wnętrze wolno się wychładza.
 • Zapewnia stabilne warunki cieplne wewnątrz domu.
 • Nasiąkliwość
  Beton komórkowy
 • Duża nasiąkliwość sprawia, że materiał nie może być stosowany do murowania poniżej gruntu.
 • Długotrwałe nawodnienie uszkadza materiał.
 • Struktura porowata powoduje długie schnięcie zamokniętego materiału.
 • Silikat
 • Niska nasiąkliwość - brak problemów z dużym wchłanianiem wody i długim schnięciem ścian.
 • Wznoszenie ścian zewnętrznych
  Beton komórkowy
 • Ściana jednowarstwowa - można murować z betonu komórkowego o grubości 36-40cm aby zapewnić wymaganą przenikalność cieplną U poniżej 0,3. Jednak pod względem cieplnym, ściana tata nie jest jednorodna ponieważ w miejsca osadzenia elementów konstrukcyjnych (wieńce stropowe, nadproża) ciepłochłonność jest mniejsza. W tych miejscach mogą wystąpić mostki cieplne.
 • Ściana dwuwarstwowa - problem mostków cieplnych praktycznie tu nie występuje. Możemy zastosować ocieplenie cieńsze niż dla dwuwarstwowej ściany z silikatów zachowując ten sam poziomie ciepłochłonności.
 • Silikat
 • Ściana jednowarstwowa - nie wznosimy z tego materiału.
 • W ścianie warstwowej silikat to tylko element nośny, grubość można ograniczyć do minimum.
 • Ściana dwuwarstwowa - jeśli chcemy uzyskać wyższą ciepłochłonność lepiej od razu zdecydować się na wzniesienie ściany trójwarstwowej.
 • Ściana trójwarstwowa - jeśli zastosujemy ocieplenie z wełny mineralnej musimy utworzyć pustkę powietrzną (między ociepleniem a warstwą elewacyjną).
 • Wzniesione prawidłowo ściany z ociepleniem z silikatu wykluczają powstawanie mostków cieplnych.
 • Ściany wewnętrzne: istotna wytrzymałość i izolacyjność akustyczna
  Beton komórkowy
 • Niskie parametry akustyczne
 • Materiał miękki - wycinanie bruzd izolacyjnych nie nastręcza problemów.
 • Silikat
 • Posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie i obciążenia.
 • Charakteryzuje się wysoką izolacyjnością akustyczną.
 • Materiał ciężki - konieczność zaprojektowania wzmocnieć w konstrukcji stropu.
 • Duża twardość - wycinanie bruzd izolacyjnych bardzo kłopotliwe.
 • Pozostałe zastosowania
  Beton komórkowy
 • Płytki o grubości 5-10cm można wykorzystać do obmurowania kuchni wyspowej, wanny czy brodzika.
 • Łatwość cięcia elementów do porządanych wymiarów przy pomocy piły do drewna.
 • Możliwość wykorzystania prefabrykowanych zbrojonych nadproży, płyt stropowych.
 • Silikat
 • Kształtki wentylacyjne pozwalają na wznoszenie kanałów wentylacyjnych.
 • Cienkie płytki elewacyjne można zastosować do wykończenia cokołów, słupków ogrodzeniowych lub okładzny na taras.
 • Gotowe nadproża • WNIOSKI:
 • Właściwy wybór musi być poprzedzony dokładnym sprecyzowaniem oczekiwań.
 • Silikaty to materiały ciężkie, o niskiej ciepłochłonności, ale bardzo wytrzymałe.
 • Beton komórkowy to materiał lekki, ciepły, ale o małej wytrzymałości.
 • Biorąc pod uwagę KOSZT: ściana trójwarstwowa silikatowa nie musi być już malowana ani tynkowana, ale musi być zastosowana warstwa izolacyjna, murowanie trwa dłużej, sam materiał jest tańszy, zaś ściany z betonu komórkowego nie trzeba ocieplać, wznosi się szybciej, jednak materiał jest droższy.
 • Biorąc pod uwagę CZAS: betonu komórkowy jest lepszy ponieważ pozwala na szybkie wzniesienie domu z ściany jednowarstwowej, a jego ciepłochłonność porównywalna jest do dwuwarstwowej ściany z silikatów.Trójwarstwowa ściana silikatowa to połączenie ciepłego wnętrza budynku z doskonałą izolacyjnością akustyczną, jednak murowanie jest bardziej skomplikowane, droższe i badziej pracochłonne.
 • Biorąc pod uwagę MOCOWANIA przedmiotów do ścian: z betonu komórkowego ściany są zbyt miękkie i mocowanie jest problematyczne, z silikatów ściany są zbyt ciężkie i wymagają specjalnie wzmocnionej konstrukcji na etapie projektowania domu.


 • Zadzwoń do nas!
  Czekamy na twój telefon.
  • Numery telefonów
  • 71 345 65 00
  • 519 331 030
  Adaptacje projektów Wrocław i okolice NNDom Adaptacje
  Sprawnie i profesjonalnie
  • ...Najnowsze artykuły
  • Adaptacja projektu domu
  • Adaptacją projektu domu, czyli wrysowaniem projektu domu na działkę, zajmuje się architekt. Warto do niego się udać jeszcze przed ostatecznym wyborem gotowego projektu domu z upatrzonymi projektami domów i ...
  • czytaj więcej
  • Adaptacja projektu domu - oczami architekta
  • Rozmowa o adaptacji projektu domu przeprowadzona z naszym architektem prowadzącym adaptacje gotowych projektów domów na terenie miasta Wrocław i w jego okolicach. Co to jest adaptacja? W związku z niezwykle ...
  • czytaj więcej

  ...więcej artykułów