Poradnik inwestora

JAK ZAMÓWIĆ PROJEKTSpis treści:

1. Jak zamówić projekt.
2. Formy płatności.
3. Wysyłka projektu.
4. Zwrot projektu.
5. Adaptacja.
6. Co zawiera projekt.1. JAK ZAMÓWIĆ PROJEKT

Jak zamówić projekt? To bardzo proste! Należy wejść na podstronę wybranego projektu domu, wybrać opcję ZAMÓW PROJEKT (prawy górny róg), lub wybrać opcję z górnego menu ZAMÓW PROJEKT. Po wybraniu tych opcji pojawi się formularz zamówienia, który należy wypełnić.

Dane, które należy wprowadzić to:
 • Dane tele adresowe osoby zamawiającej.
 • Ewentualne zmiany, które chcielibyście wprowadzić do projektu.W ciągu 24 godzin zadzwonimy do Państwa, aby ustalić niezbędne dane, które należy wprowadzić do tabeli projektu. Te dane to:
 • Nazwa i Adres Inwestora (osoba fizyczna lub nazwa firmy).
 • Adres inwestycji (adres działki).
 • Nr ewidencyjny działki, na której realizowana będzie inwestycja.
 • Adres, na który będzie wysłany projekt.
Zapytamy również o zakres zmian, które chcecie Państwo na własną rękę wprowadzić do projektu po to, aby do projektu mogła zostać dołączona zgoda autora projektu domu jednorodzinnego na dokonanie takich zmian. Zakres zmian wprowadzanych na własną rekę możecie Państwo podać już w formularzu zamówienia.

Po zamówieniu projektu, ustaleniu szczegółów wysyłki, ewentualnych zmian w projekcie, po zaksięgowaniu wpłaty na konto (jeśli wybrano opcję przedpłaty) zamówienie będzie zrealizowane w czasie do 14 dni (chyba, że wybrany przez państwa projekt ma zastrzeżony dłuższy czas realizacji zamówienia - dotyczy to projektów opatrzonych opisem NOWOŚĆ).
W przypadku wprowadzania przez Klienta zmian, które będą wprowadzane przez nasze biuro, czas realizacji zamówienia będzie zależał od zakresu zmian, i będzie ustalony zawsze indywidualnie.
Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację zamówienia był jak najkrótszy, a jakość ostatecznego projektu jak najwyższa.

Projekt zamówić można również:

- telefonicznie pod numerem telefonu +48 519 33 10 30

- mailowo, pisząc do nas maila na adres: biuro@nndom.pl (lub wysyłając do nas maila z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT). W mailu należy podać nazwę zamawianego projektu, swoje dane adresowe oraz numer telefonu.


2. FORMY PŁATNOŚCI

Za zamówiony projekt można zapłacić w następujący sposób:

 • Przelewem na konto (opcja przedpłata, koszty wysyłki - 25zł - pokrywa biuro NNDOM)

  Nr konta:
  NNDOM Nasz Nowy DOM
  Owczarek Maksymilian
  ul. Krzywoustego 1/6
  51-165 Wrocław
  94 1140 2017 0000 4802 0440 9157
  (Uwaga! W tytule przelewu należy bezwzględnie podać nazwisko osoby zamawiającej i nazwę zamawianego projektu)


 • Za pobraniem w momencie odbioru przesyłki kurierskiej lub pocztowej.


3. WYSYŁKA PROJEKTU
Projekty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki to 25zł. Wybierając opcję przedpłaty (opłata przelewem na konto przed wysłaniem projektu) oszczędzacie Państwo koszty wysyłki, ponieważ biuro NNDOM pokrywa je za Państwa.
Na życzenie istnieje możliwość wysłania projektu pocztą tradycyjną przesyłką priorytetową, koszt przesyłki to również 25zł.4. ZWROT PROJEKTU

W ciągu 10dni od daty otrzymania projektu, możecie Państwo zwrócić projekt. Zwroty projektów będą przyjmowane, jeżeli zwracany projekt będzie w nienaruszonym stanie, nie będzie popisany, nie będzie nosił śladów rozszywania, używania, kopiowania, będzie kompletny i nie zabrudzony. Po dokonaniu zwrotu projektu, pieniądze zostaną zwrócone na podane konto w ciągu 14 dni, zostanie potrącona opłata pokrywająca koszty przygotowania nakładu, przesyłki, oraz opłata manipulacyjna (łącznie 30% wartości projektu).

Uwaga! Zwrotowi nie podlegają projekty, które były przygotowane z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na życzenie klienta. Zwrotowi podlegają jedynie projekty, do których nie wprowadzono żadnych zmian w stosunku do wersji prezentowanej w katalogu projektów.


5. ADAPTACJA

Projekt otrzymany od biura NNDOM może być użyty jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę tylko i wyłącznie po wcześniejszej ADAPTACJI projektu do warunków miejscowych.

Adaptacji może dokonać każdy uprawniony projektant, który w zakresie swoich uprawnień ma sporządzanie Projektów Zagospodarowania Terenu PZT (najczęściej uprawniony architekt), oraz który może wykazać się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Zawodowej.

Adaptacja (w wariancie podstawowym) polega na umiejscowieniu projektu na działce, czyli opracowaniu PZT, co wiąże się z koniecznością wrysowaniu obrysu budynku wraz z potencjalnymi trasami przyłączy do mediów (trasy przyłączy bez uzgodnień) na aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500, oraz przygotowaniu opisu wraz z zestawieniem powierzchni działki po jej zagospodarowaniu.

W zakres adptacji podstawowej wchodzą również niezbędne przeróbki instalacji w zakresie dostaosowania ich wyjść zewnętrznych do uwarunkowań wynikających z położenia działki względem mediów, oraz umiejscownienie wjazdu na teren posesji pod kątem już wydanej decyzji zezwalającej na taki taki wjazd.

Należy pamiętać, że w zakres takiej adaptacji nie wchodzą same projekty przyłączy do sieci zewnętrznych (gaz, woda, prąd, kanalizacja, itp.) tak jak opisano wyżej, w zakresie adaptacji podstawowej pokazane są jednynie potnecjalne tarsy przyłączy bez uzgodnień. Adaptacje, w skład których wchodzą projekty przyłączy w raz z uzgodnieniamim, będą wyceniane indywidualnie, w zależności od położenia terenu objętego inwestycją budowy domu jednorodzinnego względem mediów i dróg publicznych.

Koszt adaptacji polegających na ingerencji w układ funkcjonalny obiektu (zmiana układu ścian działowych, konstrukcyjnych, zwiększenie powierzchni zabudowy, kubatury, zmiana geometrii dachu), będzie każdorazowo wyliczany indywidualnie w zależności od rodzaju i skomplikowania wprowadzanych zmian do gotowej dokumentacji.

Należy również dokonać adaptacji w zakresie posadowienia budynku (zależne od kategorii geotechnicznej gruntu jaki mamy na działce) oraz ewentualnej adaptacji konstrukcji dachu (zależnie od strefy obciążenia wiatrem i śniegiem).

Autor adaptacji zobligowany jest również do dołączenia do projektu informacji o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. PLAN BIOZ, oświadczeń projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, oraz wszystkich załączników formalno-prawnych (zapewnień dostawy mediów oraz wszelkich uzgodnień uzyskanych wcześniej przez Inwestora).

Należy pamiętać, iż projektant dokonujący adaptacji staje się automatycznie projektantem głównym projektu z wszystkimi obowiązkami, jakie z tego tytułu wynikają zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Jednocześnie biuro NNDOM zobowiązuje się dokonywać bezpłatnie wszelkich korekt, wyjaśnień w nawiązaniu do ewentualnych pomyłek wynikających z oczywistego błędu zawartego w dokumentacji opracowanej przez NNDOM.


6. CO ZAWIERA PROJEKT

Projekt architektoniczno-budowlany wybranego przez Państwa domu jednorodzinnego, zakupiony w biurze NNDOM zawiera następujące elementy:

 • Projekt architektoniczny składający się z:
  1. Części opisowej.

  2. Części rysunkowej:

   • rysunki elewacji, skala 1:100,
   • rzuty poszczególnych kondygnacji, skala 1:100

   • rzut dachu, skala 1:100,

   • przekroje charakterystyczne (min. 2 przekroje).

 • Projekt konstrukcyjny, rozszerzony o rysunki wykonawcze charakterystycznych elementów konstrukcyjnych, składający się z:
  1. Części opisowej.

  2. Części rysunkowej:

   • rzut fundamentów, skala 1:100,

   • rzut stropu, skala 1:100,

   • rzut więźby dachowej,

   • detale i rysunki wykonawcze charakterystycznych elementów konstrukcji (trzpienie żelbetowe, wieńce, podciągi, stropy monolityczne, schody żelbetowe, charakterystyczne elementy konstrukcji więźby drewnianej).

 • Projekt instalacji sanitarnej (w zakresie podstawowym, wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę) składający się z:
  1. Części opisowej.
  2. Części rysunkowej:
   • rzuty kondygnacji z pokazaniem poszczególnych instalacji sanitarnych, skala 1:100,

   • rozwinięcia poszczególnych instalacji sanitarnych.


 • Projekt instalacji elektrycznej (w zakresie podstawowym, wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę) składający się z:
  1. Części opisowej.

  2. Części rysunkowej
  3. :
   • schemat ideowy instalacji,

   • schematy projektowanych rozdzielnic,

   • rzuty kondygnacji z pokazaniem instalacji elektrycznej.

  • Materiały dodatkowe:
   1. Zestawienie elementów więźby dachowej.

   2. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.


  Zakres projektu, jaki otrzymujecie Państwo od biura NNDOM jest zakresem poszerzonym w stosunku do wymagań, jakie stawia się projektowi architektoniczno-budowlanemu w kontekście wydania decyzji pozwolenia na budowę.

  Części opisowa i rysunkowa projektu zgodne są z wymaganiami stawianymi im w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. w zakresie jaki wymagany jest dla projektów typowych (wielokrotnego użytku).
  Wysyłany projekt opatrzony jest podpisami autorów projektu.


Zadzwoń do nas!
Czekamy na twój telefon.
 • Numery telefonów
 • 71 345 65 00
 • 519 331 030
Adaptacje projektów Wrocław i okolice NNDom Adaptacje
Sprawnie i profesjonalnie
 • ...Najnowsze artykuły
 • Adaptacja projektu domu
 • Adaptacją projektu domu, czyli wrysowaniem projektu domu na działkę, zajmuje się architekt. Warto do niego się udać jeszcze przed ostatecznym wyborem gotowego projektu domu z upatrzonymi projektami domów i ...
 • czytaj więcej
 • Adaptacja projektu domu - oczami architekta
 • Rozmowa o adaptacji projektu domu przeprowadzona z naszym architektem prowadzącym adaptacje gotowych projektów domów na terenie miasta Wrocław i w jego okolicach. Co to jest adaptacja? W związku z niezwykle ...
 • czytaj więcej

...więcej artykułów