Poradnik inwestora

PRZYCZYNY POWSTAWANIA MOSTKU TERMICZNEGO

Mostek termiczny (lub inaczej energetyczny, patrz pełna definicja tutaj) to miejsce o gorszej izolacyjności termicznej. Mostek termiczny to wróg numer jeden domu niskoenergetycznego lub pasywnego.

Przyczyny powstawania mostków termicznych:
 • niepoprawne połączenie materiałów;
 • brak izolacji;
 • szczeliny w warstwie ocieplenia;
 • nieszczelne przyleganie izolacji do ściany - w przypadku izolacji nieciągłej;
 • styk izolacji z materiałem o gorszej przewodności cieplnej - w przypadku izolacji nieciągłej.


 • Najlepiej zapobiegać powstawaniu ewentualnym mostkom termicznym już na etapie projektowania domu i jego budowy. Mostki termiczne to między innymi konsekwencja złego wykonawstwa lub wad projektowych.

  Główne miejsca występowania mostków termicznych to:
 • styk podłogi fundamentowej ze ścianą zewnętrzną;
 • styki podłogi na gruncie ze ścianą fundamentową;
 • miejsca osadzenia okien i drzwi.