Poradnik inwestora

BUDOWA DOMU NISKOENERGETYCZNEGO

Domem niskoenergetycznym, inaczej zwanym domem energooszczędnym, nazywamy dom, którego zapotrzebowanie na energię mieści się pomiędzy 30-60 kWh.

Poniżej przedstawiamy kluczowe czynniki, które charakteryzują dom niskoenergooszczędny i jego budowę:

  • projekt domu, który przewiduje mniejszy stosunek wszystkich powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury ścian niż w tradycyjnym projekcie domu;
  • umiejętne rozmieszczenie wszystkich pomieszczeń oraz otwórów okiennych w taki sposób, aby umożliwić naturalne oświetlenie wnętrz promieniami słonecznymi, jak i naturalne ogrzewanie;
  • bardzo dobra izolacja cieplna wszystkich przegród zewnętrznych domu;
  • okna charakteryzujące się bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła;
  • zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czyli tzw. rekuperacją;
  • brak okien połaciowych.