Poradnik inwestora

DOM PASYWNY

Główną ideą w projekcie domu pasywnego jest maksymalne wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł przy jednoczesnej maksymalnej redukcji strat energii. Takie bilansowanie energetyczne ma uczynić projekt domu pasywnego niemalże samowystarczalnym energetycznie.


Aby powyższe założenia były możliwe, projekt domu pasywnego musi być zaprojektowany i zrealizowany wg ściśle określonych reguł:
  1. Odpowiednia orientacja budynku względem stron świata w projekcie domu - w skrócie budynki pasywne w projekcie domu maksymalnie otwiera się od strony południowej (duże przeszklenia) przy jednoczesnym ograniczeniu otworów od strony północnej. Duże przeszklenia od strony południowej pozwalają na łatwiejsze pozyskanie energii słonecznej, oczywiście przy zastosowaniu stolarki o podwyższonych parametrach izolacyjności termicznej (0,8W/m2K dla całego okna). Natomiast redukcja otworów okiennych od strony północnej ogranicza straty ciepła na ścianie nigdy nieogrzewanej promieniowaniem słonecznym.


  2. Odpowiednia izolacja termiczna przegród zewnętrznych (ściany, podłogi na gruncie, dach). Dąży się do maksymalnego obniżenia współczynnika izolacyjności cieplnej, który przy zastosowaniu warstwy ocieplenia o grubości nawet do 35 cm można zmniejszyć do poziomu 0,15W/m2K. Polskie prawo stawia wymóg izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych U<0,3W/m2K. Takie zaizolowanie ścian zewnętrznych służy maksymalnemu ograniczeniu strat ciepła. Ważne jest też, aby przegrody zewnętrzne były w stanie kumulować ciepło, zwiększając tym samym bezwładność cieplną budynku, bardzo wygodną przy częstych wahaniach temperatur zewnętrznych.


  3. Konieczność zastosowania wentylacji mechanicznej z reperatorem (gwarantującym odzysk ciepła na poziomie 80%) oraz z tzw. gruntowym wymiennikiem ciepła gwarantującym zimą wstępne ogrzanie powietrza kierowanego do centrali wentylacyjnej, a latem jego wstępne chłodzenie.


  4. Zastosowanie urządzeń i instalacji umożliwiających pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł do uzyskania wody ciepłej użytkowej lub podgrzania powietrza nadmuchiwanego do budynku - pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem, instalacja solarna.


  5. Staranne wykonawstwo, gwarantujące poprawną izolację termiczną punktów najbardziej narażonych na występowanie mostków energetycznych (narożniki, montaż stolarki).


  6. Ograniczenie zużycia energii poprzez zastosowanie urządzeń elektrycznych (oświetlenie, sprzęt RTV i AGD) o wysokiej klasie energoszcządności.
Porównanie systemu grzewczego w budownictwa tradycyjnego z budownictwem pasywnym.
Porównanie systemu grzewczego w budownictwa tradycyjnego z budownictwem pasywnym.